Anlita en Mystery Shopper för att få veta hur företaget fungerar ur ett kundperspektiv och hur företaget lever upp till sina egna standarder. Alla sanningens ögonblick kan mätas av en Mystery Shopper.

Personligt mötepersonligt möte
Telefonsamtaltelefonsamtal
E-poste-post / e-handel

mystery

Mystery Shopping med Mystery Shoppers

Tolv steg till ett framgångsrikt Mystery Shopper program


Vi får ofta frågan hur lönsamt det är att satsa på ett mystery shopping-program. Svaret är att det beror på - en massa olika saker! Det beror på hur du planerar, genomför och följer upp programmet och vilka åtgärder du vidtar baserat på resultaten.

Nedan följer en lista med de viktigaste sakerna att tänka på för att få ett framgångsrikt mystery shopping-program.

Flag_Sv Flag_Sv

Registerera dig som Mystery Shopper om du vill ha ett seriöst och roligt extrajobb. Du lägger upp ditt CV, foto och referenser i vårt register och söker sedan de uppdrag du är intresserad av. Du väljs ut till uppdrag som passar din profil om du har goda resultat från tidigare genomförda rapporter på ett sakligt och objektivt sätt.

Registrera dig som Mystery Shopper
Mystery Shopping Book Shop
Begär offert på Mystery Shopping!
1 Anlita en erfaren professionell Mystery Shopping-leverantör. Fall inte för frestelsen att anlita dina anställda och vänner som shoppers, för de kan inte representera dina riktiga kunder. MSPA-medlemmar skall följa branschens standarder och etiska riktlinjer men deras rutiner för kvalitetssäkring i utveckling, konsekvent fältarbete och kvalitetskontroll kan skilja en del, så säkerställ att de aspekter du prioriterar efterlevs.
mystery shoppinge med mystery shoppersmystery shoppinge med mystery shoppers
Hållbarhet Leende
mystery shoppinge med mystery shoppersmystery shoppinge med mystery shoppers
Sanningens ögonblick Merförsäljning
mystery shoppinge med mystery shoppers
Besök hos konkurrenter
mystery shoppinge med mystery shoppersmystery shoppinge med mystery shoppers
Uppföljning av koncept Feedback

Mystery Shoppers kartlägger
och belönar Suverän Service

superbservice-logo
Mystery Shopping kan mäta väntetid, tillgänglighet, och renlighet.
Köer
  Köer
Toaletter
  Toaletter
Tipsa dina vänner om denna sida!
2 Basera checklistan (som shoppern skall besvara) på företagets koncept, strategier och prioriteringar. Utgå från företagets framgångsfaktorer. Förvänat dig inte att en Mystery Shopper skall kunna utvärdera mer än vad som är relevant för en vanlig kund. Använd frågor som kan besvaras objektivt med ja eller nej, eller svarsalternativ som kan väljas från en lista istället för att ställa frågor som fordrar subjektiva svar. (Om du vill ha subjektiva svar så bör ni istället genomföra en vanlig kundundersökning).
3 Involvera medarbetare på alla nivåer i utvecklingsprocessen så de kan säkerställa att checklistan kommer att bli realistisk och användbar.
4 Informera alla medarbetare (även tillfälligt anställda) som Mystery Shopping-programmet och hur rapporterna kommer att användas så alla förstår syftet och målet med Mystery Shopping-programmet. Säkerställ att mellanchefer köper programmet och kan förklara det för medarbetarna och motivera dem till att uppskatta rapporterna istället för att se dem som ett hot.
5 Fastställ en Mystery Shopper-profil som säkerställer att shoppern inte blir jävig, hemmablind eller igenkänd av medarbetarna. Säkerställ att Mystery Shopping-leverantören verkligen använder endast den mystery shopperprofil som till fullo passar kravprofilen och inte bara scheemalägger första tillgängliga mystery shopper. Mystery Shoppern får inte ha någon relation till det företag hon/han skall utvärdera, för att kunna göra en ojävig, objektiv bedömning.
6 Fastställ ett realistiskt scenario så att shoppern kan smälta in bland alla andra kunder. Scenariot kan varieras mellan projektperioderna, dock bör alla använda samma scenario för att resultatet under en period skall kunna jämföras mellan enheter, regioner, länder etc.
7 Mystery Shoppern behöver få en briefing innan besöket, det kan vara personligen eller via telefon så att shoppern kan ställa frågor för att klargöra eventuella tveksamheter. Mystery Shopping-leverantörer använder ofta tester som genererar certifikat som ett komplement till briefingen.
8 Mystery Shoppern bör rapportera inom 12 timmar medan informationen är i färskt minne samt ta foton och bifoga kvitton som verifikat så att rapporten kan valideras. Rapportering kan ske via telefonsamtal, e-post, appar och hemsidor.
9 Mystery Shopperns rapport måste kontrolleras för att identifiera eventull differens mellan svar och kommentarer, stavning och bilagor, för att avgöra om rapporten är valid. Tydliga och koncisa kommentarer är värdefulla om de är relaterade till utvärderingen.
10 Jämför resultat mellan avdelningar, enheter, regioner, länder etc. så ni kan identifiera goda exempel att lära ifrån och belöna, samt vilka som behöver mera träning och support. Dra inga slutsatser av enstaka rapporter utan se på trenden!
11 Säkerställ att alla anställda blir informerade om resultatet samt kan bidra till åtgärdsplaner för förbättringar. Ge konstruktiv feedback, visa uppskattning för goda exempel, stötta de som behöver utvecklas i sitt arbete. Enas om en åtgärdsplan
12 Säkerställ att fastställda åtgärder verkligen genomförs och följs upp.
© AB Bättre Affärer 2013   •  www.betterbusiness.se   •    Tel: 08-5118 5111    •    Kontakt: info@betterbusiness.se